Workshop Aan de slag met bewonersinitiatieven
 
Donderdag 13 november 2014
of
Woensdag 20 november 2014​ 

Onderwerp

Participatie in het (openbaar) groen door bewoners en marktpartijen vraagt een nieuwe manier van werken. Er is behoefte aan een ondersteunende strategie, beleid op hoofdlijnen en een andere slagvaardigheid van de medewerkers. Hoe zorg je voor een helder raamwerk dat houvast en tegelijkertijd ruimte biedt voor creativiteit in denken en handelen, van zowel de eigen medewerker als de andere partij?

 

Praktijkvoorbeelden laten zien  hoe burgerinitiatieven succesvol kunnen zijn. Door vanuit vertrouwen invulling te geven aan een gedeelde verantwoordelijkheid  komt het groen in en om de bebouwde kom echt tot leven.  Iedere gemeente is weer anders, dus moet je kansen kunnen pakken daar waar zij zich voor doen. En de onvermijdelijke valkuilen zien te vermijden. 

 

Deze workshop toont welke strategieën voor het openbaar groen nodig zijn om goed te kunnen te anticiperen op de huidige trends en maatschappelijke ontwikkelingen. Tevens krijgt iedere deelnemer inzicht in de vaardigheden en competenties die nodig zijn om betrokken burgers ook daadwerkelijke effectief te laten zijn in het groen. Je leert jezelf en je gesprekspartners kennen wat betreft gedragsstijlen, waardoor het communiceren makkelijker en efficiënter verloopt.

 

Programma

09:30 - 10:00   Ontvangst

10:00 - 10:15   Kennismaking en introductie burgerinitiatieven – Frank Naber

10:15 - 11.15   Consequenties van burgerinitiatieven voor de organisatie – Edwin Koot

11:15 - 11:30   Koffie

11:30 - 12:30  Mensen maken de successen – Frank Naber

12:30 - 13:00  Uitwisselen ervaringen en ideeen rond bewonersinitiatieven - Frank en Edwin 

13:00 - 13:45   Lunch

13:45 - 14:45   Actieve workshop “Burgerloket centraal in de organisatie” - Edwin en Frank

14:45 - 15:00   Thee

15:00 - 16:00   Actieve workshop “Kleur geven aan samenwerken”- Frank en Edwin

16:00 - 16:30   Afsluiting

 

Waar en wanneer?

Op donderdag 13 november of op woensdag 20 november in Driebergen. De locatie is op loopafstand van het station Driebergen-Zeist en er is tevens ruime parkeergelegenheid aanwezig.

 

Wat kost het?

€ 525,- excl. BTW (inclusief cursusmateriaal, koffie, thee en lunch).

 

Doelgroep?

Wijkbeheerders, boomspecialisten, regisseurs openbare ruimte, boombeheerders en beleidsadviseurs.

 

Aanmelden?

Dat kan tot 7 november 2014 via bovenstaand aanmeldformulier

© EKootree 2020