Workshops

Met enige regelmaat verzorgt EKootree workshops voor groenbeheerders, regisseurs openbare ruimte, boomspecialisten en beleidsadviseurs. Actuele onderwerpen, recente rechtspraak, ontwikkelingen in wet- en regelgeving en maatschappelijke trends en de consequenties voor groenbeheer of –beleid worden belicht.

Actueel: Cursussen webinar dit najaar
 

Woensdag 9 december

Eendaagse cursus 'op locatie'

'Herwaarderen groen in Omgevingswet'

Dinsdag 1 en dinsdag 8 december

Webinar 

'Herwaarderen groen in Omgevingswet'

 

 

© EKootree 2020