Workshops

Met enige regelmaat verzorgt EKootree workshops voor groenbeheerders, regisseurs openbare ruimte, boomspecialisten en beleidsadviseurs. Actuele onderwerpen, recente rechtspraak, ontwikkelingen in wet- en regelgeving en maatschappelijke trends en de consequenties voor groenbeheer of –beleid worden belicht.

Actueel: Cursussen dit voorjaar
 

Woensdag 11 maart 

Eendaagse cursus 

'Groene kansen in de Omgevingswet'

 

 

© EKootree 2020