© EKootree 2019

Workshops

Met enige regelmaat verzorgt EKootree workshops voor groenbeheerders, regisseurs openbare ruimte, boomspecialisten en beleidsadviseurs. Actuele onderwerpen, recente rechtspraak, ontwikkelingen in wet- en regelgeving en maatschappelijke trends en de consequenties voor groenbeheer of –beleid worden belicht.

Actueel: Cursussen dit najaar
 

Dinsdag 10 december

Eendaagse cursus 

'Groene kansen in de Omgevingswet'

Dinsdag 26 november -> gaat niet door

Eendaagse cursus 'Biodiversiteit en de Omgevingswet'