Cursus Bomen(kap) bij bouw en herinrichting

Woensdag 25 februari 2015

Onderwerp

De nieuwe Omgevingswet beoogt een goede omgevingskwaliteit. Een procesgerichte aanpak om de meerwaarde van groen en bomen te borgen is nu onontkoombaar. Maar hoe zorg je ervoor dat bomen vanaf het begin van een bouw- of herinrichtingsproject worden meegewogen? Wijzigingen in het omgevingsrecht dwingen bovendien tot een nieuwe wijze van het beoordelen van vergunningsaanvragen. Hoe zorg je voor een rechtbank-proof besluit tot kap voor bomen die niet te behouden zijn?

 

De zorgplicht voor de kwaliteit van de omgeving legt de nieuwe Omgevingswet bij gemeenten middels een omgevingsvisie. De cursus geeft handvatten voor een groene invulling van een omgevingsvisie. Een goede omgevingsvisie betekent inzicht hebben in de huidige groene kwaliteit, een heldere visie hebben op het versterken van waarden en oog hebben voor realistische en functionele ontwerpen, wat tevens kan leiden tot een bezuiniging op beheerkosten.

 

De cursus gaat ook in op de consequenties van de nieuwe wet- en regelgeving, ervaringen met integraliteit en recente rechtspraak. Gemeenten dienen zich meer bewust te zijn van verschillen tussen de toepassing van kapcriteria in het veld, in beleid, in eenvoudige en complexe vergunningverlening. De kapcriteria moeten helder en logisch zijn en leiden tot een eenduidige motivering voor het weigeren of verlenen van de vergunning.

 

Aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden krijgt u bouwstenen voor een groene omgevingsvisie aangereikt leert u snel en accuraat kapaanvragen beoordelen en motiveren.

 

Programma

09:30 – 10:00            Ontvangst

10:00 – 10:30            Ontwikkelingen in het omgevingsrecht – Bas Visser

10:30 – 11:30            Bouwstenen groene omgevingsvisie – Edwin Koot

11:30 – 11:45            Koffie

11:45 – 12:45            Omgevingsrecht vereist heldere kapcriteria en -beleid – Bas Visser

12:45 – 13:45            Lunch

13:45 – 14:45            Praktijkvoorbeelden en casus boom/bouwproject –Edwin Koot

14:45 – 15:00            Thee

15:00 – 16:00            Rechtspraak en casus beoordeling kapaanvraag

16:00 uur                  Afsluiting

 

Docenten

Mr. Bas Visser is boomjurist en heeft jarenlange ervaring op het gebied van recht en rechtspraak voor bos, natuur en landschap. Hij heeft vele juridische publicaties op zijn naam staan, waaronder het standaardwerk Bomen en Wet.  

Edwin Koot heeft bij de Bomenstichting instrumenten als de Bomen Effect Analyse en de model Bomenverordening 2010 ontwikkeld. Nu geeft hij bij EKootree adviezen op het gebied van strategie, beleid en regelgeving.

 

Waar en wanneer?

Op woensdag 25 februari in Driebergen.

De locatie is op loopafstand van het station Driebergen-Zeist en er is tevens ruime parkeergelegenheid aanwezig.

 

Wat kost het?   

€ 425,- excl. BTW (inclusief curusmateriaal, koffie, thee en lunch).Doelgroep?

Wabo-coördinatoren, boomspecialisten, regisseurs openbare ruimte, boombeheerders en beleidsadviseurs.

 

Aanmelden?

Dat kan tot 19 februari 2015 via bovenstaand aanmeldformulier.

© EKootree 2020