Cursus Bomenrecht, actuele trends en ontwikkelingen
Dinsdag 15 maart 2016

Onderwerp

De Nieuwe wetgeving heeft grote gevolgen voor bevoegdheden van gemeenten en de bescherming van bomen en natuur. Wijzigingen in de Boswet veranderen de bevoegdheid van de gemeente buiten de bebouwde kom. De vaststelling van de grens bebouwde kom kan tevens in een ander licht komen te staan. De vraag is of een aantal monumentale bomen en landschapselementen nog onder de bescherming van de APV of Bomenverordening valt. De nieuwe Natuurbeschermingswet (2016) biedt nieuwe kansen voor gemeenten in samenwerking met de provincie! De komende Omgevingswet (2018) en de aanhoudende wens tot verregaande vereenvoudiging van regels en procedures, vragen om een andere bescherming van bomen. Kortom er is veel in beweging. Beweegt u mee? Is de bescherming van houtopstand in uw gemeente nog wel op peil?

 

De cursus gaat in op de consequenties van de nieuwe wet- en regelgeving, ervaringen met integraliteit en recente rechtspraak. Dient de plaatselijke verordening, het beleid of de procedures mogelijk aangepast te worden? Of dwingt het nieuwe omgevingsrecht tot een nieuwe wijze van het beoordelen van vergunningsaanvragen? De cursus biedt praktische handvatten voor het beter/anders beschermen van bomen in deze veranderlijke tijden.

 

Aan de hand van concrete voorbeelden uit de praktijk leert u waar mogelijkheden en oplossingen in beleid en bescherming zitten en hoe u snel en accuraat kapaanvragen kunt beoordelen en motiveren. De kansen en beperkingen van de APV/Bomenverordening komen aan bod, alsook de toepassing van kapcriteria in het beleid en in het veld.

Docenten

Mr. Bas Visser is boomjurist en heeft jarenlange ervaring op het gebied van recht en rechtspraak voor bos, natuur en landschap. Hij heeft vele juridische publicaties op zijn naam staan, waaronder het standaardwerk Bomen en Wet.
 
Edwin Koot heeft instrumenten als de Bomen Effect Analyse en de model Bomenverordening 2010 ontwikkeld. Hij geeftadviezen op het gebied van strategie, beleid en regelgeving.

Programma

09:30   -     10:00      Ontvangst

10:00   -     11:15      Ontwikkelingen in het bomenrecht - Bas Visser

11:15    -    11:30      Koffie

11:30    -    12:45      Groene bouwstenen projectprocedures - Edwin Koot

12:45    -    13:45      Lunch

13:45    -    14:45      Praktijkvoorbeelden en casus boom/bouwproject - Edwin Koot

14:45   -     15:00      Thee

15:00   -     16:00      Rechtspraak en casus beoordeling kapaanvraag - Bas Visser

Waar en wanneer?
Op dinsdag 15 maart 2016 in Driebergen.

De locatie is op loopafstand van het station Driebergen-Zeist en er is tevens ruime parkeergelegenheid aanwezig.


Wat kost het?   
€ 425,- excl. BTW (inclusief curusmateriaal, koffie, thee en lunch).Doelgroep?
Wabo-coördinatoren, boomspecialisten, regisseurs openbare ruimte, boombeheerders en beleidsadviseurs.

Aanmelden?

Dat kan tot 8 maart 2016 via bovenstaand aanmeldformulier.

© EKootree 2020