Cursus Boombescherming in Omgevingswet 
Dinsdag 20 november maart 2018 of
Woensdag 28 november 2018

Onderwerp

De komende Omgevingswet werpt haar schaduw al ver vooruit. Beleid, bescherming en beheer van groen en bomen gaan veranderen. De Tweede Kamer heeft gekozen voor meer dynamiek in de leefomgeving. Het bestemmingsplan verdwijnt en de kap- of bomenverordening wordt opgeheven. Er komt per gemeente één omgevingsplan. En de kapregels worden daar een onderdeel van. Dit vergt een omdenken voor beleid en beheer van bomen. De oude standaards voor bescherming van bomen voldoen niet langer. Ruimtelijke ontwikkelingen vragen flexibel en integraal denken en een meer dynamisch bomenbeheer.

 

De cursus gaat 's ochtends in op de gevolgen van wetswijzigingen voor bomenbeleid en -beheer. Het loont om de bescherming van groen en bomen nu anders vorm te geven. Zodat het straks past in het omgevingsplan. De (on)mogelijkheden met omgevingsplannen worden aan de hand van voorbeelden toegelicht. Gevolgd door een model ‘hoe bomen op te nemen in het omgevingsplan’. Het dilemma tussen enerzijds behoud van de groene identiteit en anderzijds de wens tot minder regels en meer ruimte voor initiatieven door derden komt hierbij aan bod.

 

De middag is interactief en staat in het teken van de ervaringen, knelpunten en dilemma’s van gemeenten en omgevingsdiensten met integraal werken. Aan het beoordelen van een kapaanvraag of een gebiedsontwikkeling zitten vele kanten. Het vraagt  een juiste analyse van alle feiten en belangen. Dat is meer dan enkel een correcte boomtechnische beschouwing. Veelal spelen ook andere aspecten, zoals beheer, beleid, wetten en regels, of wensen vanuit de politiek, stakeholders en andere vakgebieden een rol. De komst van de Omgevingswet versterkt dit integrale werken. Steeds vaker zijn procedures en beoordelingen van bomen en groen onderdeel van integrale besluiten. Dit vergt flexibele procedures en brede beoordelingen die recht doen aan alle belangen.

Docenten

Mr. Bas Visser is boomjurist en heeft jarenlange ervaring op het gebied van recht en rechtspraak voor bos, natuur en landschap. Hij heeft vele juridische publicaties op zijn naam staan, waaronder het standaardwerk Bomen en Wet.
 
Edwin Koot heeft instrumenten als de Bomen Effect Analyse en de model Bomenverordening 2010 ontwikkeld en is auteur van Bomen met je buren (2015). Hij geeft adviezen op het gebied van strategie, beleid en regelgeving.

Programma

09:30 – 10:00            Ontvangst

10:00 – 11:15            Actualiteit in bomen- en omgevingsrecht – Bas Visser

11:15 – 11:30            Koffie

11:30 – 12:45            Behoud van groene identiteit bij integraal werken  – Edwin Koot

12:45 – 13:45            Lunch

13:45 – 14:45            Interactief: Model omgevingsplan regels voor bomen– Bas Visser

14:45 – 15:00            Thee

15:00 – 16:00            Interactief: Integraal werken in de praktijk – Edwin Koot

16:00 uur                   Afsluiting

 

Waar en wanneer?

Dinsdag 20 november 2018 of

Woensdag 28 november 2018

In Driebergen. De locatie is op loopafstand van het station Driebergen-Zeist en er is tevens ruime parkeergelegenheid aanwezig.

 

Wat kost het?   

€ 445,- excl. BTW (inclusief cursusmateriaal, koffie, thee en lunch).

 

Doelgroep?

Omgevingsdienst consulent, boomspecialisten, regisseurs openbare ruimte, boombeheerders en beleidsadviseurs.

Aanmelden?

Dat kan tot vrijdag 16 november maart 2018 respectievelijk vrijdag 24 november 2018 via bovenstaand aanmeldformulier.

© EKootree 2020