Cursus Actualiteiten Bomenrecht en -beleid
Woensdag 14 december 2016
 en
Dinsdag 14 maart 2017

Onderwerp

Er is veel veranderd en er gaat nog meer veranderen in het omgevingsrecht, wat grote gevolgen heeft  voor beleid, beheer en bescherming van bomen. Sinds juli dit jaar is de nieuwe Erfgoedwet van kracht en op 1 januari 2017 treedt de Wet natuurbescherming in werking. Samen met de nieuwe provinciale omgevingsverordening (die per provincie verschilt) is dit een opmaat voor nieuwe Omgevingswet (2018). Wijzigingen in de nieuwe Wet natuurbescherming in het 'Boswet-' gedeelte' en het 'flora- en faunawet' gedeelte', beïnvloeden de reikwijdte van boombescherming en -beheer. Dilemma's als behoud van de groene identiteit, vereenvoudiging van regels en procedures en ruimte laten voor initiatieven van inwoners en marktpartijen, vragen om een andere benadering en bescherming van bomen. Hoe geeft uw gemeente vorm aan deze veranderende eisen in het omgevingsrecht?

De cursus gaat in op de consequenties voor bomen door de nieuwe wet- en regelgeving, ervaringen met integraliteit en recente rechtspraak. Wat zijn de belangrijkste  veranderingen in wetgeving? Blijft de bevoegdheid van de gemeente inzake bomen buiten de bebouwde kom beperkt of kan de gemeente toch onverminderd bomen bescherming bieden in het buitengebied? Er is geen ver

De cursus gaat in op de consequenties voor bomen door de nieuwe wet- en regelgeving, ervaringen met integraliteit en recente rechtspraak. Wat zijn de belangrijkste  veranderingen in wetgeving? Blijft de bevoegdheid van de gemeente inzake bomen buiten de bebouwde kom beperkt of kan de gemeente toch onverminderd bomen bescherming bieden in het buitengebied? Er is geen verplichte ‘aanhaking’ van de natuurtoets bij de omgevingsvergunning, maar wat wordt dan wel van de gemeente verwacht? Aan welke eisen dienen de gemeentelijke kapartikelen minimaal te voldoen? Hoe geeft de gemeente vorm aan haar ambities voor het bomenbestand? En op welke wijze is deze ambitie consequent door te vertalen naar operationeel bomenbeleid en relevante processen? 

 

De cursus biedt praktische handvatten voor het beter/anders beschermen van bomen.

Aan de hand van concrete voorbeelden uit de praktijk leert u waar het omgevingsrecht mogelijkheden biedt. U ervaart welke  oplossingen en oplossingsrichtingen er mogelijk zijn in beleid, bescherming en beheer van bomen.

plichte ‘aanhaking’ van de natuurtoets bij de omgevingsvergunning, maar wat wordt dan wel van de gemeente verwacht? Aan welke eisen dienen de gemeentelijke kapartikelen minimaal te voldoen? Hoe geeft de gemeente vorm aan haar ambities voor het bomenbestand? En op welke wijze is deze ambitie consequent door te vertalen naar operationeel bomenbeleid en relevante processen?

 

De cursus biedt praktische handvatten voor het beter/anders beschermen van bomen.

Aan de hand van concrete voorbeelden uit de praktijk leert u waar het omgevingsrecht mogelijkheden biedt. U ervaart welke  oplossingen en oplossingsrichtingen er mogelijk zijn in beleid, bescherming en beheer van bomen.

Docenten

Mr. Bas Visser is boomjurist en heeft jarenlange ervaring op het gebied van recht en rechtspraak voor bos, natuur en landschap. Hij heeft vele juridische publicaties op zijn naam staan, waaronder het standaardwerk Bomen en Wet.
 
Edwin Koot heeft instrumenten als de Bomen Effect Analyse en de model Bomenverordening 2010 ontwikkeld en is auteur van Bomen met je buren (2015). Hij geeft adviezen op het gebied van strategie, beleid en regelgeving.

Programma

09:30 – 10:00            Ontvangst

10:00 – 11:15            Actualiteiten bomenrecht, nieuwe wetten nieuwe uitdagingen – Bas Visser

11:15 – 11:30            Koffie

11:30 – 12:45            Groene ambities, versterken identiteit en ruimte voor initiatief  – Edwin Koot

12:45 – 13:45            Lunch

13:45 – 14:45            Actuele rechtspraak en praktijkervaringen – Bas Visser

14:45 – 15:00            Thee

15:00 – 16:00            Casus beoordeling dilemma met beslisboom– Edwin Koot

16:00 uur                   Afsluiting

 

Waar en wanneer?

Op woensdag 14 december 2016 in Driebergen.

De locatie is op loopafstand van het station Driebergen-Zeist en er is tevens ruime parkeergelegenheid aanwezig.

 

Wat kost het?   

€ 445,- excl. BTW (inclusief cursusmateriaal, koffie, thee en lunch).

 

Doelgroep?

Omgevingsdienst consulent, boomspecialisten, regisseurs openbare ruimte, boombeheerders en beleidsadviseurs.

Aanmelden?

Dat kan tot 8 december 2016 via bovenstaand aanmeldformulier.

© EKootree 2020