Cursus Bomenrecht, voorbereiden op de Omgevingswet
Woensdag 21 februari 2018

Onderwerp

De komende Omgevingswet werpt haar schaduw al ver vooruit. Beleid, bescherming en beheer van groen en bomen gaan veranderen. De Tweede Kamer heeft gekozen voor meer dynamiek in de leefomgeving. Het bestemmingsplan verdwijnt en de kap- of bomenverordening wordt opgeheven. Er komt per gemeente één omgevingsplan. En de kapregels worden daar een onderdeel van. Dit vergt een omdenken voor beleid en beheer van bomen. De oude standaards voor bescherming van bomen voldoen niet langer. Ruimtelijke ontwikkelingen vragen flexibel en integraal denken en een meer dynamisch bomenbeheer.

 

De cursus gaat in op de gevolgen van wetswijzigingen voor bomenbeleid en -beheer. Het loont om de bescherming van groen en bomen nu anders vorm te geven. Zodat het straks past in het omgevingsplan. De (on)mogelijkheden met omgevingsplannen worden aan de hand van voorbeelden toegelicht. Gevolgd door een model ‘hoe bomen op te nemen in het omgevingsplan’. Het dilemma tussen enerzijds behoud van de groene identiteit en anderzijds de wens tot minder regels en meer ruimte voor initiatieven door derden komt hierbij aan bod.

 

Wijzigingen in de nieuwe Wet natuurbescherming, in het 'Boswet-' gedeelte' (hoofdstuk 4) en het 'Flora- en faunawet' gedeelte' (hoofdstuk 3), beïnvloeden de reikwijdte van boombescherming en -beheer. Blijft de bevoegdheid van de gemeente inzake bomen buiten de bebouwde kom beperkt of kan de gemeente toch onverminderd bomen bescherming bieden in het buitengebied? En welke rol speelt de gemeente bij de natuurtoets voor een omgevingsvergunning? Verder wordt ingegaan op de perspectieven die de nieuwe Erfgoedwet alsmede de nieuwe provinciale omgevingsverordeningen bieden. De cursus biedt praktische handvatten voor een eigentijds bomenbeleid en -beheer.

Docenten

Mr. Bas Visser is boomjurist en heeft jarenlange ervaring op het gebied van recht en rechtspraak voor bos, natuur en landschap. Hij heeft vele juridische publicaties op zijn naam staan, waaronder het standaardwerk Bomen en Wet.
 
Edwin Koot heeft instrumenten als de Bomen Effect Analyse en de model Bomenverordening 2010 ontwikkeld en is auteur van Bomen met je buren (2015). Hij geeft adviezen op het gebied van strategie, beleid en regelgeving.

Programma

09:30 – 10:00            Ontvangst

10:00 – 11:15            Actualiteit in bomenrecht, nieuwe uitdagingen – Bas Visser

11:15 – 11:30            Koffie

11:30 – 12:45            Behoud groene identiteit en ruimte voor initiatief  – Edwin Koot

12:45 – 13:45            Lunch

13:45 – 14:45            Omgevingsplan in de praktijk – Edwin Koot

14:45 – 15:00            Thee

15:00 – 16:00            Model omgevingsplan regels voor bomen– Bas Visser

16:00 uur                   Afsluiting

 

Waar en wanneer?

woensdag 21 februari

In Driebergen. De locatie is op loopafstand van het station Driebergen-Zeist en er is tevens ruime parkeergelegenheid aanwezig.

 

Wat kost het?   

€ 445,- excl. BTW (inclusief cursusmateriaal, koffie, thee en lunch).

 

Doelgroep?

Omgevingsdienst consulent, boomspecialisten, regisseurs openbare ruimte, boombeheerders en beleidsadviseurs.

Aanmelden?

Dat kan tot vrijdag 16 februari via bovenstaand aanmeldformulier.

© EKootree 2020