Praktijkdag Integraal Besluiten
Woensdag 7 maart 2018

Onderwerp

Praktische kennis vergaren over integraal besluiten door onderlinge uitwisseling. Tijdens deze praktijkdag staan de ervaringen, knelpunten en dilemma’s van gemeenten en omgevingsdiensten centraal. Cursisten delen hun inzichten en ervaringen vanuit hun eigen praktijk. De verschillende aspecten die van belang zijn voor een samenhangend oordeel over bomen bij kap, bouw, aanleg of een andere ontwikkeling komen zo aan bod. Deelnemers aan deze dag worden uitdrukkelijk uitgenodigd om met eigen voorbeelden en vraagstukken te komen. Uiteraard zorgen ervaren docenten voor de juiste kaders. En dragen zo nodig alternatieve oplossingsrichtingen aan.

 

Aan het beoordelen van een kapaanvraag of een gebiedsontwikkeling zitten vele kanten. Het vraagt  een juiste analyse van alle feiten en belangen. Dat is meer dan enkel een correcte boomtechnische beschouwing. Veelal spelen ook andere aspecten, zoals beheer, beleid, wetten en regels, of wensen vanuit de politiek, stakeholders en andere vakgebieden een rol. De komst van de Omgevingswet versterkt dit integrale werken. Steeds vaker zijn procedures en beoordelingen van bomen en groen onderdeel van integrale besluiten. Dit vergt flexibele procedures en brede beoordelingen die recht doen aan alle belangen.

 

Op deze praktijkdag krijgt u praktische informatie gebaseerd op best practices bij andere gemeenten. De praktijkdag is erop gericht om u te ondersteunen bij het borgen van een goede, integrale boombeoordeling . Zodat u goed bent voorbereid op de Omgevingswet.

Docenten

Mr. Bas Visser is boomjurist en heeft jarenlange ervaring op het gebied van recht en rechtspraak voor bos, natuur en landschap. Hij heeft vele juridische publicaties op zijn naam staan, waaronder het standaardwerk Bomen en Wet.
 
Edwin Koot heeft instrumenten als de Bomen Effect Analyse en de model Bomenverordening 2010 ontwikkeld en is auteur van Bomen met je buren (2015). Hij geeft adviezen op het gebied van strategie, beleid en regelgeving.

Programma

09:30 – 10:00 uur    Ontvangst en koffie

10:00 – 10:45 uur    Processen en procedures bij integraal besluiten, Bas Visser

10:45 – 11:30 uur    Participatie en harmonisatie bij kapaanvragen, Edwin Koot

11:30 – 11:45 uur    koffie pauze

11:45 – 12:45 uur    Praktijkvoorbeelden gemeente / omgevingsdienst

12:45 – 13:45 uur    Lunch

13:45 – 14:45 uur    Praktijkvoorbeelden gemeente / omgevingsdienst

14:45 – 15:00 uur    Thee pauze

15:00 – 16:00 uur    Best Practice voorbeelden en oplossingsrichtingen, Bas en Edwin

Waar en wanneer?

woensdag 7 maart 2018

In Driebergen. De locatie is op loopafstand van het station Driebergen-Zeist en er is tevens ruime parkeergelegenheid aanwezig.

 

Wat kost het?   

€ 445,- excl. BTW (inclusief cursusmateriaal, koffie, thee en lunch).

 

Doelgroep?

Omgevingsdienst consulenten, boomspecialisten, regisseurs openbare ruimte, boombeheerders en beleidsadviseurs.

Aanmelden?

Dat kan tot vrijdag 2 maart 2018 via bovenstaand aanmeldformulier.

© EKootree 2020