Cursus Boombescherming, Omgevingswet en actualiteiten in rechtspraak 
Dinsdag 12 maart 2019 of
Dinsdag 4 juni 2019

Onderwerp

Boombescherming gaat veranderen. De Omgevingswet zorgt namelijk voor meer dynamiek in de leefomgeving. De omgevingswaarden van bomen worden daardoor belangrijker. Het bestemmingsplan verdwijnt en de kap- of bomenverordening wordt opgeheven. Er komt per gemeente één omgevingsplan. En de kapregels worden daar een onderdeel van. Dit vergt een omdenken voor beleid en beheer van bomen. De oude standaards voldoen niet langer. Ruimtelijke ontwikkelingen vragen flexibel en integraal denken en een meer dynamisch bomenbeheer.

 

De cursus gaat 's ochtends in op de gevolgen van wetswijzigingen voor bomenbeleid en -beheer. Het loont om de bescherming van groen en bomen nu anders vorm te geven. Zodat het straks past in het omgevingsplan. De (on)mogelijkheden met omgevingsplannen worden aan de hand van voorbeelden toegelicht. Gevolgd door een model ‘hoe bomen op te nemen in het omgevingsplan’. Het dilemma tussen enerzijds behoud van de groene identiteit en anderzijds de wens tot minder regels en meer ruimte voor initiatieven door derden komt hierbij aan bod.

 

De middag is interactief en staat in het teken van de ervaringen, knelpunten en dilemma’s van gemeenten en omgevingsdiensten met integraal werken. Aan het beoordelen van omgevingswaarden bij een gebiedsontwikkeling zitten vele kanten. Het vraagt  een juiste analyse van alle feiten en belangen. Dat is meer dan enkel een correcte boomtechnische beschouwing. Veelal spelen ook andere aspecten, zoals wensen vanuit de politiek, stakeholders en andere vakgebieden een rol. De komst van de Omgevingswet versterkt dit integrale werken. De middag wordt afgesloten met 

actuele onderwerpen uit de rechtspraak. Tevens wordt een tip van de sluier opgelicht van de nieuwe druk van het boek "Bomen en Wet". 

Docenten

Mr. Bas Visser is boomjurist en heeft jarenlange ervaring op het gebied van recht en rechtspraak voor bos, natuur en landschap. Hij heeft vele juridische publicaties op zijn naam staan, waaronder het standaardwerk Bomen en Wet.
 
Edwin Koot heeft instrumenten als de Bomen Effect Analyse en de model Bomenverordening 2010 ontwikkeld en is auteur van Bomen met je buren (2015). Hij geeft adviezen op het gebied van strategie, beleid en regelgeving.

Programma

09:30 – 10:00            Ontvangst

10:00 – 11:15            Actualiteit in bomen- en omgevingsrecht – Bas Visser

11:15 – 11:30            Koffie

11:30 – 12:45            Omgevingswaarden bij integraal werken  – Edwin Koot

12:45 – 13:45            Lunch

13:45 – 14:15            Interactief: Omgevingsplan regels voor bomen– Bas & Edwin

14:15 – 15:00            Omgevingswaarden van bomen in de praktijk – Edwin Koot

15:00 – 15:15            Thee

15:15 – 16:00             Actualiteiten in de rechtspraak - Bas Visser

16:00 uur                   Afsluiting

 

Waar en wanneer?

Dinsdag 12 maart 2019 of

Dinsdag 4 juni 2019

In Driebergen. De locatie is op loopafstand van het station Driebergen-Zeist en er is tevens ruime parkeergelegenheid aanwezig.

 

Wat kost het?   

€ 445,- excl. BTW (inclusief cursusmateriaal, koffie, thee en lunch).

 

Doelgroep?

Omgevingsdienst consulent, boomspecialisten, regisseurs openbare ruimte, boombeheerders en beleidsadviseurs.

Aanmelden?

Dat kan tot vrijdag 8 maart 2019 respectievelijk vrijdag 31 mei 2019 via bovenstaand aanmeldformulier.

© EKootree 2020