Cursus Beoordelingscriteria bij kappen
Donderdag 20 februari 2014

Onderwerp

De criteria om bomen te kappen zijn sterk in beweging. Fundamentele wijzigingen in het omgevingsrecht dwingen tot een nieuwe wijze van het beoordelen van een kapaanvraag. Een beoordeling die bijvoorbeeld rekening houdt met de sterke vereenvoudiging van de kapverordening, het inpassen van overlastklachten, het afstemmen met bouw-/aanlegprojecten of wijzigingen in het beleid. Een beoordeling die leidt tot een zorgvuldige motivering van het besluit, die rechtbank-proof is.


De cursus gaat in op de consequenties van de nieuwe wet- en regelgeving, ervaringen met integraliteit en recente rechtspraak. Gemeenten dienen zich meer bewust te zijn van verschillen tussen de toepassing van kapcriteria in het veld, in beleid, in eenvoudige en complexe vergunningverlening. De kapcriteria moeten helder en logisch zijn en leiden tot een eenduidige motivering voor het weigeren of verlenen van de vergunning. In geval van verleende vergunningen horen daar consequente herplantvoorschriften bij.
Aan de hand van concrete voorbeelden uit de praktijk leert u hoe u snel en accuraat kapaanvragen kunt beoordelen en motiveren. Naast presentaties wordt tijdens de cursus een 'bomenrecht wandeling' gemaakt langs verschillende projecten rond bomen en bouwen.

Docenten

Mr. Bas Visser is boomjurist en heeft jarenlange ervaring op het gebied van recht en rechtspraak voor bos, natuur en landschap. Hij heeft vele juridische publicaties op zijn naam staan, waaronder het standaardwerk Bomen en Wet.
 
Edwin Koot heeft bij de Bomenstichting instrumenten als de Bomen Effect Analyse en de model Bomenverordening 2010 ontwikkeld. Nu geeft hij bij EKootree adviezen op het gebied van strategie, beleid en regelgeving.

Programma

09:30   -     10:00      Ontvangst

10:00   -     10:15      Kennismaking en introductie omgevingsrecht - Edwin Koot

10:15    -    11:30      Kapcriteria efficiënt gebruiken - Bas Visser

11:30    -    11:45      Koffie

11:45    -    12:45      Kappen met beleid - Edwin Koot

12:45    -    13:30      Lunch

13:30   -     16:00      Bomenrecht wandeling langs verschillende projecten

Waar en wanneer?
Op donderdag 20 februari in Driebergen.

De locatie is op loopafstand van het station Driebergen-Zeist en er is tevens ruime parkeergelegenheid aanwezig.


Wat kost het?   
€ 390,- excl. BTW (inclusief curusmateriaal, koffie, thee en lunch).Doelgroep?
Wabo-coördinatoren, boomspecialisten, regisseurs openbare ruimte, boombeheerders en beleidsadviseurs.

Aanmelden?

Dat kan tot 13 februari 2014 via bovenstaand aanmeldformulier.

© EKootree 2020