Cursus 'Groene kansen in de Omgevingswet'
Woensdag 11 maart 2020

Onderwerp

De Omgevingswet biedt perspectief voor een groene toekomst. Een belangrijk uitgangspunt van de wet is namelijk een gezonde, groene leefomgeving. Dit is een uitdaging gezien de groei van steden, de energietransitie, de overgang naar een circulaire economie en de beperkte ruimte die we hebben. Met de juiste groene bouwstenen zorgt de gemeente voor een duurzame toekomst. Dit vergt een herwaardering van de verschillende onderdelen van het gemeentelijk groenbeleid. 


De komst van de Omgevingswet vereist een nieuwe manier van werken. Er is meer flexibiliteit en afstemming nodig bij ruimtelijke ontwikkelingen. Dit betekent een nieuwe visie op groen en bomen en een andere vorm van bescherming. Met bijvoorbeeld meer aandacht voor biodiversiteit en klimaatverandering. De oude standaards voldoen niet langer. De klassieke kapregels gaan plaatsmaken voor nieuwe (groen)normen. De kapverordening en het bestemmingplan gaan op in het Omgevingsplan.


De cursus gaat 's ochtends in op de gevolgen van de Omgevingswet voor groen en bomen. Door een toelichting op de wetgeving en aan de hand van voorbeelden van gemeenten met een Omgevingsvisie of een pilot Omgevingsplan. Tevens komen de nieuwe systematiek voor de bescherming van bomen en de opname van groen en bomen in het Omgevingsplan aan bod.


De middag is interactief en staat in het teken van herwaarderen van het groenbeleid van de deelnemende gemeenten. Welke groene bouwstenen ontbreken of zijn aan vernieuwing toe? Samen kijken we waar kansen liggen en waar knelpunten zitten wat betreft de gemeentelijke visie op groen, de bescherming van groen of de kapregels. Best practices illustreren het beoordelen van omgevingswaarden bij een gebiedsontwikkeling. De nieuwe Richtlijn Bomen Effect Analyse is hierbij een handig hulpmiddel en wordt deze middag toegelicht. Het loont om de bescherming van groen en bomen nu anders vorm te geven. Zodat het straks past in het omgevingsplan.

 

Docenten

Mr. Bas Visser is boomjurist en heeft jarenlange ervaring op het gebied van recht en rechtspraak voor bos, natuur en landschap. Hij heeft vele juridische publicaties op zijn naam staan, waaronder het standaardwerk Bomen en Wet.
 
Edwin Koot heeft de model Bomenverordening 2010 vormgegeven en is co-auteur van Bomen met je buren (2015) en Richtlijn Bomen Effect Analyse (2019). Hij geeft adviezen op het gebied van strategie, beleid en regelgeving.

Programma

09:00 – 09:30      Ontvangst

09:30 – 09:45      Introductie Omgevingswet - Edwin Koot

09:45 – 11:15      Omgevingsrecht en Omgevingsplan regels – Bas Visser

11:15 – 11:30      Koffie

11:30 – 12:30      Omgevingsvisie en waarden en functies van groen – Edwin Koot

12:30 – 13:30      Lunch

13:30 – 14:45      Interactief: Herwaarderen groen en bomen– Bas & Edwin

14:45 – 15:00      Thee

15:00 – 16:00      Interactief: Omgevingsplan regels voor bomen– Bas & Edwin

16:00 uur            Afsluiting

 

Waar en wanneer?

Woensdag 11 maart 2020

In Driebergen. De locatie is op loopafstand van het station Driebergen-Zeist en er is tevens betaald parkeergelegenheid in een parkeergarage

 

Wat kost het?   

€ 445,- excl. BTW (inclusief cursusmateriaal, koffie, thee en lunch).

 

Doelgroep?

Omgevingsdienst consulent, boomspecialisten, regisseurs openbare ruimte, boombeheerders en beleidsadviseurs.

Aanmelden?

Dat kan tot en met vrijdag 6 maart 2020 via bovenstaand aanmeldformulier.

© EKootree 2020