• Model Bomenverordening

(Bomenstichting, 2010)

  • Rapport Kwaliteit gemeentelijk bomenbeleid

  (Bomenstichting, 2010)

  • Hoera, een burgerinitiatief​

  (Bomenstichting, 2010)

  • De Bomenplanner, bouwen aan​ duurzaam groen  (Bomenstichting, 2009)
  • Bomen en Wet (redactie)​

  (Bomenstichting, 2009)

  • Bomen Effect Analyse,​ modelbeoordeling voor bouw en aanleg (Bomenstichting, 2005)

© EKootree 2020