© EKootree 2020

Draagvlak voor groen creëer je door zorgvuldige communicatie en participatie. Verstrek de juiste informatie, luister naar wensen van anderen en ondersteun initiatieven van derden. EKootree heeft ruime ervaring in communicatie- management en het vergroten van de betrokkenheid bij groen.