© EKootree 2013

Workshop Natuur onder de Wabo

27 november 2013

Onderwerp

De rol van gemeentes in de omgang met natuurwetgeving verandert snel. Regie voeren is er met minder regels en meer taken niet eenvoudiger op geworden. Hoega je in deze tijd om met kapverzoeken en beschermde diersoorten in een plangebied? Het is zaak daarbij de juiste keuzes te maken. Recente rechtspraak en goede voorbeelden bieden houvast bij het maken van afwegingen. Sinds de introductie van de Omgevingsvergunning moeten bouw- en kapaanvragensnel en accuraat beoordeeld worden. Het bevoegd gezag moet direct in kunnen schatten of er sprake is van activiteiten waarvoor een kapvergunning en/of een Flora- en faunawetontheffing nodig is. Aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden gaat deze workshop in op de mogelijkheden en valkuilen die de Wabo, de Flora en faunawet en de plaatselijke verordening bieden voor natuur dichtbij huis. De voorbeelden maken duidelijk bij

welke bomen en welke planten- en diersoorten de prioriteit moet liggen. Er is tevens voldoende ruimte voor de inbrengen van eigen praktijksituaties. Daarnaast wordt stilgestaan bij de consequenties van de nieuwe ontwikkelingen als de aanstaande Wet natuurbescherming en de eveneens in ontwikkeling zijnde Omgevingswet. De Zoogdiervereniging (namens de VOFF) en EKootree geven ieder vanuit hun eigenexpertise aan hoe de natuurcomponent van projecten beoordeeld kan worden. Praktische tips en richtlijnen voor een vlotte en zorgvuldige beoordeling van aanvragen zijn het gevolg.

Docenten

 

Stefan Vreugdenhil heeft als ecoloog jarenlange ervaring met de Flora- en faunawet. Voorheen was hij vanuit het ministerie betrokken bij een groot aantal ontheffingsaanvragen. Vanuit zijn huidige functie bij de Zoogdiervereniging adviseert hij in praktijksituaties over behoud, mitigatie en compensatie. Door een nauwe samenwerking met partnerorganisaties als SOVON (vogels) en RAVON (reptielen, amfibieën en vissen) kan hij in deze workshop een breed scala aan voorbeelden laten zien.

Edwin Koot heeft bij de Bomenstichting instrumenten als de Bomen Effect Analyse en de Model Bomenverordening 2010 ontwikkeld. Voor EKootree adviseert hij gemeenten over kapaanvragen, overlastcriteria en dereguleringsvraagstukken. Tijdens de workshop behandelt hij vergunningplichtige activiteiten, zoals het verwijderen van bomen, verplanten, rigoureuze snoei en wortelkap. Daarnaast gaat hij in op het burenrecht en het zogeheten vergunningsvrij bouwen dat een rol kan spelen bij omgevingsactiviteiten.

 

Programma

Ochtend                  Introductie

                         Wabo in vogelvlucht; verschillen en overeenkomsten tussen gemeenten

                                  Flora en faunawet onder de Wabo

                         Rol en verantwoordelijkheid van bevoegd gezag

 

Middag               Richtlijnen en strategie rond bomenkap

                         Flora- en Faunawet effectief toepassen

                         Praktijkvoorbeelden van maatregelen

Waar en Wanneer?

Op woensdag 27 november in Driebergen.

De locatie is op loopafstand van het station Driebergen-Zeist en er is tevens ruime parkeergelegenheid aanwezig.

Doelgroep?

Wabo-coördinatoren, boomspecialisten, ecologische adviseurs en beleidsmedewerkers

Wat kost het?

De standaardprijs is € 425,- excl. BTW. Abonnees Nationale Databank Flora en Fauna (Gegevensautoriteit Natuur) en tweede en volgende deelnemers van dezelfde organisatie betalen het gereduceerde tarief van € 340,-.

Meer informatie?

U kunt contact opnemen met de Zoogdiervereniging (024-7410500 ma-do tussen 9:00 en 12:30 uur) of Ekootree (06-53797686).

Aanmelding?  
Aanmelden kan helaas niet meer

© EKootree 2020