top of page

Herwaarderen groen in omgevingswet

De nieuwe Nationale Omgevingsvisie zet in op een duurzame toekomst. De klimaatverandering en biodiversiteit zijn belangrijke aandachtspunten. De oude kapregels in APV of Bomenverordening gaan plaatsmaken voor nieuwe groene "doelen" en "oogmerken" in het omgevingsplan. Er komt meer aandacht voor diensten die bomen en groen leveren. Tegelijkertijd komt er meer dynamiek in onze leefomgeving door de groei van steden, de overgang naar een circulaire economie en de energietransitie. Dit vergt een omdenken in de bescherming van groen en bomen. Nieuwe "beoordelingsregels" voor kapaanvragen zijn nodig.  
 
Het uitrollen van de Omgevingswet vereist een nieuwe manier van werken. Ruimtelijke ontwikkelingen vergen flexibel en integraal denken. Zorgvuldige keuzes maken bij het inrichten van de schaarse ruimte vraagt om de omgevingswaarden, ook van groen en bomen, helder te (her)definiëren. 
 
De cursus gaat 's ochtends in op de gevolgen van de Omgevingswet en de invulling van de Omgevingsvisie voor groen en bomen. De bescherming van groene waarden gaat anders vorm krijgen. Een nieuwe juridische systematiek voor de bescherming van bomen en de opname van groen en bomen in het Omgevingsplan is het gevolg. Een kans voor een andere waardering van groen bij omgevingsactiviteiten.
 
De middag is interactief en we gaan naar buiten. Om te ervaren dat aan het beoordelen van omgevingswaarden bij een gebiedsontwikkeling vele kanten zitten. Het vraagt een juiste analyse en afweging van alle feiten en belangen. De nieuwe Richtlijn Bomen Effect Analyse is hierbij een handig hulpmiddel. Dit is meer dan enkel een correcte boomtechnische beschouwing. Ook andere aspecten, zoals wensen vanuit de politiek, stakeholders of andere vakgebieden krijgen een rol. 

WAT

Dag cursus

WAAR

Driebergen 

WANNEER

9 dec 2020

bottom of page