top of page
boom Van Deyssel bouw.jpg

Cursus Bomen en Wet

Door nieuwe wetgeving verandert er veel. Met de komst van de Omgevingswet verdwijnen de aloude kapregels uit APV en Bomenverordening. De hele systematiek en werkwijze bij ontwikkelingen in de buitenruimte gaat op de schop. Andere oogmerken (criteria) gaan een rol spelen, mede door maatschappelijke thema’s als klimaatverandering, thuiswerken en energietransitie. Het doel is meer flexibiliteit en een betere integrale afweging bij ontwikkelingen in de buitenruimte. Daarom is het nodig om omgevingswaarden van groen en bomen helder te (her)definiëren.
 
De cursus ‘Bomen en Wet’ gaat 's ochtends in op de gevolgen van wetswijzigingen voor bomenbeleid en -beheer. Er komt meer dynamiek in onze leefomgeving door de groei van steden, de overgang naar een circulaire economie en de energietransitie. Dit vergt een omdenken in de bescherming van groen en bomen. Hoe gaan nieuwe beoordelingsregels voor kapaanvragen er uit zien? Hoe krijgt het bomenbelang een plek in de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan?
 
De middag staat in het teken van recente rechtspraak. De term ‘zorgplicht’ maakt plaats voor ‘zorgvuldigheid in beheer,’ met verschillende accenten voor boomeigenaren en boseigenaren wat betreft aansprakelijkheid. In het burenrecht is meer duidelijkheid rond overlast door overhangende takken van gemeentebomen en bamboe bij de erfgrens blijkt geen gras maar een heester. Bij het beoordelen van een kapaanvraag of een gebiedsontwikkeling draait het niet enkel om een correcte boomtechnische beschouwing. Omgevingsbeleid, wensen vanuit de politiek, stakeholders en andere vakgebieden krijgen ook een plek bij een evenwichtige afweging.
De middag is interactief. Er is ruimte om ervaringen, knelpunten en dilemma’s van gemeenten en omgevingsdiensten in het bomenrecht te delen.

Voorlopig programma
09:30 – 10:00            Ontvangst
10:00 – 11:30            Actualiteit in bomen- en omgevingsrecht – Bas Visser
11:30 – 11:45            Koffie
11:45 – 12:45            Nieuwe oogmerken voor kapregels– Edwin Koot
12:45 – 13:45            Lunch
13:45 – 14:45            Recente rechtspraak – Bas Visser
14:45 – 15:00            Thee
15:00 – 16:00            Integraal werken in de praktijk – Edwin Koot
16:00 uur                   Afsluiting

WAT

Dag cursus

WAAR

Driebergen 

WANNEER

KOSTEN

€ 490,-

bottom of page