top of page
fb_D4_2830.JPG

EKootree werkt vanuit de filosofie dat groen in de buitenruimte niet het probleem vormt, maar zelfs een deel van de oplossing kan zijn. Een oude boom op het bouwterrein is geen obstakel. Het inspireert tot een ontwerp waarbij de boom en het nieuwe gebouw een harmonieus ensemble vormen. Bij een wijkrenovatie behoedt het sparen van de laanbomen de bewoners voor een 'Vinex-gevoel'. Behoud en versterken van groenstroken leidt tot minder hemelwater in het riool en minder waterzuiveringskosten. Het wijkpark biedt ruimte voor evenementen en nodigt uit om er te recreëren.  De buurtboomgaard of de kruidenpluktuin draagt op zijn eigen wijze bij aan de participatie en sociale cohesie. Op allerlei manieren bevordert groen de leefbaarheid van stad of dorp.

Duurzaam vergroenen van de buitenruimte is in bijna elke situatie mogelijk. Maar dat dient wel met visie en deskundigheid te gebeuren. De buitenruimte vervult vele functies. Het is zaak een goede balans te vinden tussen al deze functies. Waarbij voor groen een logische en evenwichtige plek in het geheel wordt ingeruimd.

Edwin Koot

EKootreelogo.jpg

Founder

bottom of page