top of page

Privacyverklaring  

1. Waarom deze privacyverklaring?

 

Privacy is essentieel. Wij gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en nemen daarbij de Algemene Verordening Gegevensbescherming in acht. Wij delen uw gegevens nimmer met derden en verkopen uw gegevens nooit aan anderen.

 

2. Wie zijn wij?

 

Bedrijf:            EKootree

Adres:             Bekkerstraat 19, 3572 SB te Utrecht 

Mail:               EKootree@cs.com

Website:          www.EKootree.nl

KvK:                53444264       

BTW-ID            NL001975507B28

 

3. Waarvoor gebruiken wij persoonsgegevens?

 

Persoonsgegevens worden uitsluitend door ons gebruikt in het kader van de overeengekomen uit te voeren werkzaamheden en/of voor het specifieke doel waarvoor u contact met ons heeft. Indien u gebruik maakt van een contact- of inschrijfformulier via deze website, dan worden de ingevulde gegevens alleen gebruikt voor de uitvoering van de gedane aanvraag of inschrijving. Op het contact- of inschrijfformulier kunt u ons toestemming geven voor toezending van een nieuwsbrief over ons cursusaanbod. Uw toestemming daarvoor kunt u op ieder door u gewenst moment intrekken. 

 

4. Hoe beveiligen en bewaren wij uw persoonsgegevens?

 

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zijn uw persoonsgegevens altijd opgeslagen achter de beveiliging van minimaal een gebruikersnaam en een wachtwoord. Wanneer we op de hoogte zijn dat er een datalek heeft plaatsgevonden waardoor uw privacy geschonden kan worden en/of accountgegevens gelekt kunnen zijn, zullen we u daarover informeren. Persoonsgegevens worden door ons niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden of het doel waarvoor u ons heeft benaderd.

 

5. Gebruik van cookies?

 

Wij plaatsen geen cookies om uw instellingen en voorkeuren bij bezoek van onze website te onthouden.

 

6. U heeft altijd recht op inzage in uw gegevens!

 

Als u dat wilt, kunt u de persoonlijke informatie die wij van u hebben inzien. Als u wilt weten welke gegevens we van u bewaren, kun je ons een verzoek tot inzage sturen. We zullen u deze gegevens dan per e-mail toesturen. U kunt ons ook een verzoek sturen om uw gegevens te wijzigen dan wel te verwijderen.

 

7.  Meer informatie?

 

Wanneer u vragen heeft over de wijze waarop wij omgaan met privacy of een klacht heeft met betrekking tot privacy, neemt u dan contact met ons op.

bottom of page