top of page

Cursus Biodiversiteit en de Omgevingswet

WAT

dagcursus

De nieuwe Nationale Omgevingsvisie zet in op een duurzame toekomst. Biodiversiteit en klimaatverandering zijn belangrijke aandachtspunten. Dit vergt een omdenken in de bescherming van groen en bomen, met meer aandacht voor ecosysteemdiensten, ofwel het nut en de noodzaak van groen en bomen. Er komt meer dynamiek in onze leefomgeving door de groei van steden, de overgang naar een circulaire economie en de energietransitie. De oude kapregels gaan daarom plaatsmaken voor nieuwe (groen)normen in het omgevingsplan.  

 

De komst van de Omgevingswet vereist een nieuwe manier van werken. Ruimtelijke ontwikkelingen vragen flexibel en integraal denken. Er zullen zorgvuldige keuzes gemaakt moeten worden, want de ruimte is schaars. Daarom is het belangrijk om de omgevingswaarden van bomen helder te (her)definiëren. De oude standaards voldoen niet langer. Het bestemmingsplan verdwijnt en de kap- of bomenverordening wordt opgeheven. Er komt per gemeente één omgevingsplan. En de kapregels worden daar een onderdeel van.  

 

De cursus gaat 's ochtends in op de gevolgen van de Omgevingsvisie en de Omgevingswet voor bomenbeleid en -beheer. Het loont om de bescherming van groen en bomen nu anders vorm te geven. Zodat het straks past in het omgevingsplan en het tevens ruimte biedt voor herstel van de biodiversiteit. De (on)mogelijkheden met omgevingsplannen worden aan de hand van voorbeelden toegelicht. Gevolgd door een model ‘hoe bomen op te nemen in het omgevingsplan’. Het dilemma tussen enerzijds behoud van de groene identiteit en anderzijds de wens tot meer ruimte voor initiatieven komt hierbij aan bod.  

 

De middag is interactief en staat in het teken van de ervaringen, knelpunten en dilemma’s van gemeenten en omgevingsdiensten met integraal werken. Aan het beoordelen van omgevingswaarden bij een gebiedsontwikkeling zitten vele kanten. Het vraagt  een juiste analyse van alle feiten en belangen. De nieuwe Richtlijn Bomen Effect Analyse is hierbij een handig hulpmiddel. Dit is meer dan enkel een correcte boomtechnische beschouwing. Veelal spelen ook andere aspecten, zoals wensen vanuit de politiek, stakeholders en andere vakgebieden een rol. De middag wordt afgesloten met actuele onderwerpen uit de rechtspraak. Tevens wordt een tip van de sluier opgelicht van de nieuwe druk van het boek "Bomen en Wet".

WAAR

Driebergen

WANNEER

okt 2019

bottom of page