top of page

Boombescherming in Omgevingswet

WAT

De komende Omgevingswet werpt haar schaduw al ver vooruit. Beleid, bescherming en beheer van groen en bomen gaan veranderen. De Tweede Kamer heeft gekozen voor meer dynamiek in de leefomgeving. Het bestemmingsplan verdwijnt en de kap- of bomenverordening wordt opgeheven. Er komt per gemeente één omgevingsplan. En de kapregels worden daar een onderdeel van. Dit vergt een omdenken voor beleid en beheer van bomen. De oude standaards voor bescherming van bomen voldoen niet langer. Ruimtelijke ontwikkelingen vragen flexibel en integraal denken en een meer dynamisch bomenbeheer.

 

De cursus gaat 's ochtends in op de gevolgen van wetswijzigingen voor bomenbeleid en -beheer. Het loont om de bescherming van groen en bomen nu anders vorm te geven. Zodat het straks past in het omgevingsplan. De (on)mogelijkheden met omgevingsplannen worden aan de hand van voorbeelden toegelicht. Gevolgd door een model ‘hoe bomen op te nemen in het omgevingsplan’. Het dilemma tussen enerzijds behoud van de groene identiteit en anderzijds de wens tot minder regels en meer ruimte voor initiatieven door derden komt hierbij aan bod.

 

De middag is interactief en staat in het teken van de ervaringen, knelpunten en dilemma’s van gemeenten en omgevingsdiensten met integraal werken. Aan het beoordelen van een kapaanvraag of een gebiedsontwikkeling zitten vele kanten. Het vraagt  een juiste analyse van alle feiten en belangen. Dat is meer dan enkel een correcte boomtechnische beschouwing. Veelal spelen ook andere aspecten, zoals beheer, beleid, wetten en regels, of wensen vanuit de politiek, stakeholders en andere vakgebieden een rol. De komst van de Omgevingswet versterkt dit integrale werken. Steeds vaker zijn procedures en beoordelingen van bomen en groen onderdeel van integrale besluiten. Dit vergt flexibele procedures en brede beoordelingen die recht doen aan alle belangen.

....

WAAR

....

WANNEER

....

bottom of page