top of page

Eik in wijk, Bea voor inpassing

Een groot weiland langs de A27 moet plaats maken voor een hele nieuwe woonwijk. Tijdens een veldbezoek valt een projectleider een imposante eik midden in het weiland op. Gelukkig realiseert hij zich op tijd dat zo’n boom de bouw niet vanzelf overleefd. Hij vraagt een BEA uit. Tijdens het veldonderzoek, gadegeslagen door nieuwsgierige koeien, blijkt het te gaan om een kerngezonde eik van 1 meter dik en een kroondoornede van 20 meter. Opvallend zijn de brede stamvoet en de prachtige natuurlijke habitus met een lage vertakking van gesteltakken op 2 meter 75. Onvoldoende voor een weg of fietspad onder de kroon door. Deze bevindingen leiden tot advies met een breed pakket van boombeschermingsmaatregelen. Een advies voor het hele traject van bouwrijp maken van het weiland tot het opleveren van de woonwijk en het inrichten van de openbare ruimte. In 2020 is de eik het stralend groene middelpunt van de wijk. Rond de stamvoet ligt het laatste stukje oorspronkelijk weiland in de verder stedelijke omgeving. Om de kroon ligt een cirkel van grote rotsblokken, dat de groeiplaats van de boom op een natuurlijke wijze accentueert en tegelijkertijd beschermt.

WAT

WAAR

WANNEER

bottom of page