top of page

Herwaarderen groen in omgevingswet

Door de Omgevingswet gaan de oude kapregels in APV of Bomenverordening plaatsmaken voor nieuwe groene "doelen" en "oogmerken" in het omgevingsplan. Er komt meer aandacht voor diensten die bomen en groen leveren. Tegelijkertijd zijn de klimaatverandering en biodiversiteit belangrijke aandachtspunten. Er komt meer dynamiek in onze leefomgeving door de groei van steden, de overgang naar een circulaire economie en de energietransitie. Dit vergt een omdenken in de bescherming van groen en bomen. Nieuwe "beoordelingsregels" voor kapaanvragen zijn nodig.  
 
Het uitrollen van de Omgevingswet vereist een nieuwe manier van werken. Ruimtelijke ontwikkelingen vergen flexibel en integraal denken. Zorgvuldige keuzes maken bij het inrichten van de schaarse ruimte vraagt om de omgevingswaarden, ook van groen en bomen, helder te (her)definiëren. 
 
Deel 1 van dit webinar gaat in op de gevolgen van de Omgevingswet en de invulling van de Omgevingsvisie voor groen en bomen. De bescherming van groene waarden gaat anders vorm krijgen. De omgevingsvisie biedt kansen voor een andere waardering van groen bij omgevingsactiviteiten.

 

Deel 2 van het webinar belicht de nieuwe juridische systematiek voor de bescherming van bomen en de opname van groen en bomen in het Omgevingsplan. Daarnaast gaan we in op groen- en bomenbeleid in relatie tot het Omgevingsplan. Er is in dit deel van het webinar tevens ruimte gereserveerd om specifieke vraagstukken van de deelnemers te behandelen.

Programma Webinar

 

Deel 1 (woensdag 21 april 2021):


09:00 – 09:15    Introductie ‘Anders werken’ - Edwin Koot 
09:15 – 09:50    Omgevingsrecht en Omgevingsvisie - Bas Visser
09:50 – 10:00    (chat)vragen

10.00 – 10.15    pauze

10:15 – 10:50    Klimaat en biodiversiteit in Omgevingsvisie – Edwin Koot
10:50 – 10:55    (chat)vragen
10:55 – 11:15    Omgevingsvisie en Omgevingsplan – Bas Visser

 

Deel 2 (woensdag 28 april 2021):

09:00 – 09:15    Rondvraag deelnemers
09:15 – 09:50    Omgevingsplan: regels voor groen – Bas Visser
09:50 – 10:00    (chat)vragen

10:00 – 10:15    pauze

10:15 – 10:50    Beleid groen en bomen in Omgevingsplan – Edwin Koot    
10:50 – 11:00    (chat)vragen
11:00 – 11:15    Interactief: Herwaarderen groen en bomen– Bas & Edwin
 

WAT

Webinar

WANNEER

wo 21 april

&

wo 28 april 

TIJD

Van: 09:00 uur

Tot:  11:15 uur

bottom of page