Herwaarderen groen in omgevingswet

Door de Omgevingswet gaan de oude kapregels in APV of Bomenverordening plaatsmaken voor nieuwe groene "doelen" en "oogmerken" in het omgevingsplan. Er komt meer aandacht voor diensten die bomen en groen leveren. Tegelijkertijd zijn de klimaatverandering en biodiversiteit belangrijke aandachtspunten. Er komt meer dynamiek in onze leefomgeving door de groei van steden, de overgang naar een circulaire economie en de energietransitie. Dit vergt een omdenken in de bescherming van groen en bomen. Nieuwe "beoordelingsregels" voor kapaanvragen zijn nodig.  
 
Het uitrollen van de Omgevingswet vereist een nieuwe manier van werken. Ruimtelijke ontwikkelingen vergen flexibel en integraal denken. Zorgvuldige keuzes maken bij het inrichten van de schaarse ruimte vraagt om de omgevingswaarden, ook van groen en bomen, helder te (her)definiëren. 
 
Deel 1 van dit webinar gaat in op de gevolgen van de Omgevingswet en de invulling van de Omgevingsvisie voor groen en bomen. De bescherming van groene waarden gaat anders vorm krijgen. De omgevingsvisie biedt kansen voor een andere waardering van groen bij omgevingsactiviteiten.

 

Deel 2 van het webinar belicht de nieuwe juridische systematiek voor de bescherming van bomen en de opname van groen en bomen in het Omgevingsplan. Daarnaast gaan we in op groen- en bomenbeleid in relatie tot het Omgevingsplan. Er is in dit deel van het webinar tevens ruimte gereserveerd om specifieke vraagstukken van de deelnemers te behandelen.

Programma Webinar

 

Deel 1 (donderdag 25 maart 2021):

 

09:00 – 09:45          Introductie ‘Anders werken’ - Edwin Koot 

09:45 – 10:00          Introductie Omgevingswet - Bas Visser

10.00 -- 10.15          pauze

10:15 – 10:45          Omgevingsrecht en Omgevingsvisie - Bas Visser

10:45 – 11:15          Klimaat en biodiversiteit in Omgevingsvisie – Edwin Koot

 

Deel 2 (donderdag 1 april 2020):

 

09:00 – 09:45          Omgevingsplan: regels voor groen – Bas Visser

09:45 – 10:30          pauze

10.30 -- 10.45          Beleid groen en bomen in Omgevingsplan – Edwin Koot    

10:45 – 11:15          Interactief: Herwaarderen groen en bomen– Bas & Edwin

Op woensdag 21 april en woensdag 28 april wordt deze webinar nogmaals aangeboden

WAT

Webinar

WANNEER

do 25 maart

&

do 1 april 

OF

wo 21 april

&

wo 28 april 

TIJD

Van: 09:00 uur

Tot:  11:15 uur

In Contact
met EKootree

EKootree Utrecht

Bekkerstraat 19

3572 SB Utrecht

+31(0)6.53797686

KvK 53444264

BTW-ID NL001975507B28

EKootree Amsterdam

Saxen Weimarlaan 28 - IV

1075 CC Amsterdam

+31(0)6.53797686

© 2021 by EKootree, Edwin Koot