top of page
IMG_0539_edited.jpg

Cursus Bomen en Omgevingswet

Sinds 1 januari is de Omgevingswet van kracht. Wat betekent dit voor bomen? Wat betekent dit voor beleid, beheer en kapregels? Er is een nieuw Omgevingsloket. Het Omgevingsplan vervangt de kapregels en het bestemmingsplan. En in het Omgevingsprogramma Bomen worden de gemeentelijke ambities uit de Omgevingsvisie nader uitgewerkt tot concrete maatregelen voor uitvoer. 

 

Deze cursus gaat in op de veranderingen en vooral op de kansen die deze nieuwe werkwijze voor bomen biedt. De systematiek en werkwijze bij ontwikkelingen in de buitenruimte gaan op de schop. Andere oogmerken (criteria) gaan een rol spelen, mede door maatschappelijke thema’s als klimaatverandering, thuiswerken en energietransitie. Het doel is meer flexibiliteit en een betere integrale afweging bij ontwikkelingen in de buitenruimte. Daarom is het nodig om omgevingswaarden van groen en bomen helder te (her)definiëren.
 
De cursus ‘Bomen en Omgevingswet’ gaat 's ochtends in op de gevolgen. Wat verandert er voor de bescherming van bomen en ontwikkelingen in de buitenruimte? Er is meer dynamiek door de groei van steden, de overgang naar een circulaire economie en de energietransitie. Dit vergt een omdenken in de bescherming van groen en bomen. Hoe gaan nieuwe beoordelingsregels voor kapaanvragen er uit zien? Hoe krijgt het bomenbelang een plek in de Omgevingswet?
 
De middag staat in het teken van integraal denken en werken. In het boombeheer maakt ‘zorgplicht’ plaats voor ‘zorgvuldigheid in beheer,’ met verschillende accenten voor boomeigenaren en boseigenaren wat betreft aansprakelijkheid. Bij het beoordelen van een kapaanvraag of een gebiedsontwikkeling draait het niet enkel om een correcte boomtechnische beschouwing. Omgevingsbeleid, wensen vanuit de politiek, stakeholders en andere vakgebieden krijgen ook een plek bij een evenwichtige afweging. De middag is interactief. Er is ruimte om ervaringen, knelpunten en dilemma’s te delen.

Voorlopig programma
09:30 – 10:00            Ontvangst
10:00 – 11:30            Actualiteit in bomen- en omgevingsrecht – Bas Visser
11:30 – 11:45            Koffie
11:45 – 12:45            Van beleid naar Omgevingsprogramma's – Edwin Koot
12:45 – 13:45            Lunch
13:45 – 14:45            Integraal werken in de praktijk – Bas Visser
14:45 – 15:00            Thee
15:00 – 16:00            Integraal werken in de praktijk – Edwin Koot
16:00 uur                   Afsluiting

 

WAT

Dag cursus

WAAR

Driebergen 

WANNEER

Donderdag 20 juni 2024

KOSTEN

€ 490,-

bottom of page