Workshops

Met enige regelmaat verzorgt EKootree workshops voor groenbeheerders, regisseurs openbare ruimte, boomspecialisten en beleidsadviseurs. Actuele onderwerpen, recente rechtspraak, ontwikkelingen in wet- en regelgeving en maatschappelijke trends en de consequenties voor groenbeheer of –beleid worden belicht.

 

 

Actueel, cursussen dit voorjaar:

Woensdag 9 december 2020

eendaagse cursus op locatie

'Herwaarderen groen in Omgevingswet'

Dinsdag 1 en dinsdag 8 december 

Webinar

'Herwaarderen groen in Omgevingswet'

 

Strategie en beleidRegie voeren over een (multi)functionele groene buitenruimte begint met het maken van de juiste keuzes. EKootree helpt bij het maken van keuzes of geeft invulling aan gemaakte keuzes. Praktische, juridische of strategische adviezen voor bomenbeleid en –beheer leiden tot zichtbaar resultaat. Denk aan adviezen ter vereenvoudiging van de kap- of bomenverordening, inventarisatie van waardevolle bomen, richtlijnen voor het beoordelen van kapaanvragen, het opstellen van een monitoringprotocol of het in beeld brengen van groenwaarden om ontwikkelingen in goede banen te leiden. Voor ieder vraagstuk is een maatwerkoplossing.

Voorlichting

Draagvlak voor groen versterk je door zorgvuldige communicatie en participatie. Verstrek de juiste informatie, luister naar wensen van anderen en ondersteun initiatieven van derden. Bij herinrichtingsplannen is het zaak de juiste balans te vinden tussen de wensen van de verschillende partijen (raad, ondernemers, belangengroepen, bewoners e.a.). Een Bomen Effect Analyse of een kapbeoordeling is meer dan een technische analyse alleen. Maatschappelijke omstandigheden spelen vaak een cruciale rol. Zoniet bij de beoordeling dan toch in ieder geval bij de toelichting op de conclusie. EKootree heeft veel ervaring in communicatie-management, coaching en het vergroten van de betrokkenheid bij groen.​Kwaliteitsverbetering van groen in de buitenruimte is onze missie. Effectief bomenbeleid, adequate regelgeving en heldere processen geven groen een meerwaarde.

​EKootree legt de nadruk op functionaliteit ​en samenwerking met andere partijen. Zorgvuldige afstemming leidt tot synergie en een aangename groene leefomgeving.​

© EKootree 2020