© EKootree 2019

Cursus: Groene kansen in de Omgevingswet
Dinsdag 10 december 2019

 

De komende Omgevingswet brengt fundamentele veranderingen voor de bescherming en het beheer van bomen. Het bestemmingsplan en de kap- of bomenverordening verdwijnen. Er komt één omgevingsplan voor in de plaats. De oude standaards voor bescherming voldoen niet langer.  Hoe kan goede boombescherming dan wel vorm krijgen in het omgevingsplan?