Cursus: Herwaarderen groen in Omgevingswet
Woensdag 9 december 2020
Webinar: Herwaarderen groen in Omgevingswet
Dinsdagochtend 1 en 8 december 2020

 

De Nationale Omgevingsvisie zet in op een klimaatbestendige en groene toekomst. De  oude kapregels in APV of Bomenverordening verdwijnen en maken plaats voor nieuwe groene "doelen" en "oogmerken" in het omgevingsplan. Dit vraagt omdenken. Het biedt kans voor een andere waardering van groen bij omgevingsactiviteiten. Daarvoor zijn nieuwe beoordelingsregels voor kapaanvragen nodig.  

 

© EKootree 2020